tele-onthaal zelfmoordlijn awel - kinder- en jongerentelefoon holebifoon slachtofferchat child focus

OHUP Home

Het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP) bestaat sinds 2006 en wil kennis en ervaring uitwisselen omtrent online hulpverlening. Momenteel maken er 11 organisaties deel van uit. OHUP houdt de vinger aan de pols van de onlinecommunicatie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren en meer laagdrempelig maken van hulpverlening.

OHUP

Op deze website: